Author Archives: Lars Scurlock

Christina Ashton

Christina Ashton

Christina Ashton, 1950-

Biographical Details

Other names of Christina Ashton

  • Ashton, C.
  • Ashton, Chris
  • Ashton, Christina
  • Ashton, Christine

People related with Christina Ashton

More Options

  • Christina Ashton in the Virtual International Authority File: View
  • Christina Ashton in the International Standard Name Identifier: View
  • Christina Ashton in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
  • Christina Ashton in the Library of Congress Name Authority File: View
  • Christina Ashton in the Sudoc authority data: View

Publications by Christina Ashton