Tag Archives: Bagehot-Walter-1826-1877

F. K. Prochaska

F. K. Prochaska

F. K. Prochaska

Biographical Details

Other names of F. K. Prochaska

 • Prochaska, F.
 • Prochaska, F. K.
 • Prochaska, Frank
 • Prochaska, Frank K.

Publisher related with F. K. Prochaska

People related with F. K. Prochaska

 • ebrary, Inc
 • Institute for the Study of Civil Society
 • Northwestern University
 • Oxford University Press

More Options

 • F. K. Prochaska in the Virtual International Authority File: View
 • F. K. Prochaska in the International Standard Name Identifier: View
 • F. K. Prochaska in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
 • F. K. Prochaska in the Library of Congress Name Authority File: View
 • F. K. Prochaska in the Sudoc authority data: View

Publications by F. K. Prochaska