Tag Archives: Roman law–Reception

Reinhard Zimmermann

Reinhard Zimmermann

Reinhard Zimmermann, 1952 October 10-

Biographical Details

 • First name: Reinhard
 • Last name: Zimmermann
 • Birth date: 1952 October 10
 • Creations: article, Computer file, Language material, Text
 • Roles: Author, Contributor, Creator, Editor, Redactor
 • Other details: , Editor of compilation, Editor
 • Permalink: http://biography.lawi.org.uk/reinhard-zimmermann/ (Stable identifier)

Other names of Reinhard Zimmermann

 • Laiyinhade Qimoerman
 • Laiyinhade Qimoman
 • Qimoerman, Laiyinhade
 • Qimoman, Laiyinhade
 • Reinhard Zimmermann (deutscher Jurist)
 • Reinhard Zimmermann (juriste allemand)
 • Tsuinmāman, Rainharuto
 • Zimmerman, Reinhard
 • Zimmermann, R.
 • Zimmermann, Reinhard
 • Zimmermann, Reinhard (professeur de droit)
 • ツィンマーマン, ラインハルト
 • 赖因哈德 齐默尔曼
 • 齐默尔曼, 赖因哈德

People related with Reinhard Zimmermann

 • Dorn, Franz
 • Hamburg, Univ., Fachbereich Rechtswiss
 • Johnston, David (1961-)
 • Pepłowska-Dąbrowska, Zuzanna
 • Reid, Kenneth
 • Reid, Kenneth G. C.
 • Reid, Kenneth G. C. (1954-…)
 • Reimann, Mathias
 • Reimann, Mathias (1955-)
 • Rückert, Joachim (1945-…)
 • Rückert, Joachim (1945-)
 • Schmoeckel, Mathias
 • Schulze, Reiner (1948-….)
 • Universität Regensburg Affiliation (see also from)
 • University of Cape Town Affiliation (see also from)
 • Visser, Daniel
 • Whittaker, Simon
 • 佐々木, 有司 (1940-)

More Options

 • Reinhard Zimmermann in the Virtual International Authority File: View
 • Reinhard Zimmermann in the International Standard Name Identifier: View
 • Reinhard Zimmermann in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
 • Reinhard Zimmermann in the Library of Congress Name Authority File: View
 • Reinhard Zimmermann in the Sudoc authority data: View
 • Reinhard Zimmermann in the Wikidata information: www.wikidata.org/wiki/Q103112

Publications by Reinhard Zimmermann

John L. Barton

John L. Barton

John L. Barton

Biographical Details

Other names of John L. Barton

 • Barton, J. L.
 • Barton, John
 • Barton, John L.

People related with John L. Barton

 • Plucknett, Theodore Frank Thomas (1897-1965)
 • Saint German, Christopher (1460?-1540)

More Options

 • John L. Barton in the Virtual International Authority File: View
 • John L. Barton in the International Standard Name Identifier: View
 • John L. Barton in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
 • John L. Barton in the Library of Congress Name Authority File: View
 • John L. Barton in the Sudoc authority data: View
 • John L. Barton in the Wikidata information: www.wikidata.org/wiki/John_Barton_(theologian)

Publications by John L. Barton

Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Biographical Details

Other names of Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

 • Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek Maastricht
 • Institut pour la Recherche Juridique Transnationale Maastricht
 • Institute for Transnational Legal Research at Maastricht University
 • Institute for Transnational Legal Research Maastricht
 • Institute of Transnational Legal Research Maastricht
 • Maastricht Institute for Transnational Legal Research
 • Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Maastrichts Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg
 • METRO
 • Rijksuniversiteit Limburg Institut pour la recherche juridique transnationale
 • Rijksuniversiteit Limburg Institute of Transnational Legal Research
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Institut pour la Recherche Juridique Transnationale
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Institute for Transnational Legal Research
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Institute of Transnational Legal Research
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Institut pour la Recherche Juridique Transnationale
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Institute for Transnational Legal Research
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Institute of Transnational Legal Research
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Universiteit Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek
 • Universiteit Maastricht Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

People related with Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

 • Bianchi, Luigi A.
 • Faure, Michael
 • Faure, Michael G.
 • Rhee, C. H. van
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid (see also from)
 • Seerden, René
 • Steins Bisschop, B. T. M.
 • Stroink, F. A. M
 • Uzelac, Alan
 • Verkerk, R. R.
 • Verkerk, Rijk Remme
 • Waddington, Lisa
 • Wouters, Jan

More Options

 • Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek in the Virtual International Authority File: View
 • Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek in the International Standard Name Identifier: View
 • Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
 • Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek in the Library of Congress Name Authority File: View
 • Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek in the Sudoc authority data: View

Publications by Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Ius Commune

Ius Commune

Ius Commune

Biographical Details

Other names of Ius Commune

 • Ecole de recherches Ius Commune (Maastricht / Utrecht / Leuven / Amsterdam)
 • Ius Commune Onderzoeksschool
 • Ius Commune Onderzoeksschool (Maastricht / Utrecht / Leuven / Amsterdam)
 • Ius Commune Research School
 • Ius Commune Research School (Maastricht / Utrecht / Leuven / Amsterdam)
 • Ius Commune (School)
 • Katholieke universiteit Leuven 1970-…., Faculteit der rechtsgeleerdheid, Onderzoeksschool Ius commune
 • Katholieke Universiteit Louvain Faculteit der Rechtsgeleerdheid Ius Commune Onderzoeksschool
 • Katholieke Universiteit Louvain Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderzoeksschool Ius Commune
 • Katholieke Universiteit Louvain Faculteit der Rechtsgeleerdheid Research School Ius Commune
 • Onderzoeksschool Ius Commune
 • Onderzoeksschool Ius Commune (Maastricht / Utrecht / Leuven / Amsterdam)
 • OZIC (Onderzoeksschool Ius Commune ; Maastricht / Utrecht / Leuven / Amsterdam)
 • Research School Ius Commune
 • Research School Ius Commune (Maastricht / Utrecht / Leuven / Amsterdam)
 • Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Onderzoeksschool Ius commune
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Ius Commune Onderzoeksschool
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderzoeksschool Ius Commune
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Research School Ius Commune
 • Universiteit Maastricht Ius Commune
 • Universiteit Utrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Ius Commune Onderzoeksschool
 • Universiteit Utrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Onderzoeksschool Ius Commune
 • Universiteit Utrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Research School Ius Commune
 • Universiteit Utrecht, Juridische faculteit, Onderzoeksschool Ius commune

People related with Ius Commune

 • Katholieke Universiteit Louvain Faculteit der Rechtsgeleerdheid (see also from)
 • Rijksuniversiteit Limburg Maastricht Faculteit der Rechtsgeleerdheid (see also from)
 • Universiteit Utrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid (see also from)

More Options

 • Ius Commune in the Virtual International Authority File: View
 • Ius Commune in the International Standard Name Identifier: View
 • Ius Commune in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
 • Ius Commune in the Library of Congress Name Authority File: View
 • Ius Commune in the Sudoc authority data: View

Publications by Ius Commune

Alain A. Wijffels

Alain A. Wijffels

Alain A. Wijffels, 1954-

Biographical Details

 • First name: Alain A.
 • Last name: Wijffels
 • Birth date: 1954
 • Creations: article, Computer file, Language material, lm, Manuscript language material, Text
 • Roles: Author, Contributor, Correspondent, Editor, Redactor
 • Other details: Editor, Author
 • Permalink: http://biography.lawi.org.uk/alain-a-wijffels/ (Stable identifier)

Other names of Alain A. Wijffels

 • Alain Wijffels
 • Alain Wijffels (Belgian historian)
 • Alain Wijffels (belgischer Historiker)
 • Wijffels, A.
 • Wijffels, A. A.
 • Wijffels, Alain
 • Wijffels, Alain A.
 • Wijffels, Alain Alexandre
 • Wyffels, Alain

People related with Alain A. Wijffels

 • Farcy, Jean-Claude (1938-…)
 • Kantorowicz, Ernst Hartwig (1895-1963)
 • Koster-van Dijk, J.M.I.
 • Legendre, Pierre (1930-…)
 • Merton college Oxford, GB, Library
 • Paesi Bassi. Grand Conseil de Malines
 • Pancracio, Jean-Paul (1947-…)
 • Proefschrift Universiteit van Amsterdam
 • Rhee, C. H. van
 • Rhee, C.H. van (1968-)
 • Rhee, Cornelis Hendrik (1968-)
 • Rousseaux, Xavier

More Options

 • Alain A. Wijffels in the Virtual International Authority File: View
 • Alain A. Wijffels in the International Standard Name Identifier: View
 • Alain A. Wijffels in the Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: View
 • Alain A. Wijffels in the Library of Congress Name Authority File: View
 • Alain A. Wijffels in the Sudoc authority data: View
 • Alain A. Wijffels in the Wikidata information: www.wikidata.org/wiki/Q2636509

Publications by Alain A. Wijffels